top of page
BG.png

"ไม่มีใครโต้ตอบ"

ผู้ฟังปิดกล้อง รู้สึกเหมือนพูดอยู่คนเดียว ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายคิดอะไรอยู่

“ไม่มีความมั่นใจ”

ไม่เป็นธรรมชาติเวลาพูด จำเนื้อหาไม่ได้ รู้สึกเรียบเรียงไม่ดีพอ กลัวน่าเบื่อ


เมื่อการสื่อสารออนไลน์เต็มไปด้วยความไม่คุ้นชินทั้งด้านโปรแกรม เทคนิค อุปกรณ์ กระทั่งสายตาคนฟังก็กลายเป็นเลนส์กล้อง ทำอย่างไรถึงเอาอยู่ท่ามกลาง
ความวุ่นวายเหล่านี้

"ทำยังไงถึงจะโดดเด่น
หน้ากล้องจนดึง
ความสนใจผู้ฟังให้อยู่หมัด"

 

เราช่วยคุณได้

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

ช่วยนักเรียนกว่า 

10,000 คน

ในการก้าวข้ามอุปสรรค

ด้านการสื่อสาร

พวกเราได้พัฒนาหลักสูตรสำหรับองค์กรโดยหลัก Hybrid Learning และ 

90%

 ของผู้เรียนลงความเห็นว่ารูปแบบการนำเสนอของเรา

ทำให้การเรียนน่าสนใจมากขึ้น 

ทุกการอบรมของเราถูกออกแบบโดย

ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง

ในสายงานกว่า 

20 ปี

และเป็นที่ยอมรับโดยองค์กรระดับชาติและนานาชาติ

Empathy.00_02_45_23.Still015.jpeg

ก้าวสู่ความโดดเด่นด้าน
การสื่อสารไปกับเรา

คอร์สนี้ ‘ไม่’ เหมาะสำหรับ

ผู้ที่กำลังหาสูตรสำเร็จ

เรามุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หลักสูตรของเราจึงไม่ใช่สูตรสำเร็จ แต่เป็นหลักสูตรที่ออกแบบให้ผู้เรียนค้นพบวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับตนเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

ผู้ที่ไม่พร้อมแบ่งเวลาเพื่อฝึกฝนทักษะ 

หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรเชิงปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน ผู้ที่ไม่มีเวลาในการฝึกฝนทักษะจึงอาจไม่ได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากหลักสูตร 

หลักสูตรของเราครอบคลุมทุกองค์ประกอบของการสื่อสาร 

ตั้งแต่การออกแบบและวางแผนเนื้อหาที่น่าดึงดูดใจ 

ไปจนถึงกลยุทธ์การสร้างการโต้ตอบและดึงความสนใจผู้ฟัง 

เส้นทางการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร

1

ส่งวิดีโอการสื่อสารก่อนเรียน  

Pre-Learning Video Submission 

แสดงทักษะการสื่อสารของคุณให้เราเห็น! 

ส่งวิดีโอการสื่อสารหน้ากล้องของคุณ เพื่อรับผลการประเมินเบื้องต้นด้านทักษะการสื่อสารและการสร้างคอนเทนต์จาก

ทีมผู้เชี่ยวชาญ 

2

 รับผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 

Expert Feedback

ค้นพบแนวทางการพัฒนาการสื่อสาร

สำหรับคุณโดยเฉพาะ 

  ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและสร้างสรรค์คอนเทนต์​ประเมิน 8 องค์ประกอบการสื่อสารจากวิดีโอของคุณ และส่งผลการประเมินกลับไป พร้อมแนวทางที่คุณสามารถนำไปใช้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสื่อสารของคุณได้ 

 

3

 เนื้อหาการเรียนรู้ e-Learning

เข้าใจองค์ประกอบสำคัญเพื่อสื่อสาร

ผ่านกล้องอย่าง ‘มืออาชีพ’

 

เรียนรู้องค์ประกอบสำคัญ รวมถึงเทคนิคเพื่อพิชิตความท้าทายที่พบบ่อยในการสื่อสารผ่านหน้ากล้อง ตั้งแต่การทำงานกับลมหายใจ ร่างกาย เสียง บท ไปจนถึงการ เตรียม Mindset ให้พร้อมนำเสนอหน้ากล้อง

อย่างเป็นธรรมชาติ  

5 บทเรียนสุดเข้มข้น

บทนำ

ทำความเข้าใจปัญหาที่มักเกิดขึ้นในการสื่อสารหน้ากล้อง ความสำคัญของการประยุกต์ใช้ศิลปะการแสดงเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการสื่อสาร 

จุดเริ่มต้นสู่ความปังหน้ากล้อง

1

ฝึกลมหายใจ เพื่อให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างเป็น

ตัวเอง ดูเป็นธรรมชาติ และสามารถควบคุม

ความตื่นเต้นของตนเองได้

การเป็นนายลมหายใจ  

2

ฝึกร่างกายให้ผ่อนคลายพร้อมสื่อสารหน้ากล้อง และเสริมสร้างบุคลิกที่ดีในการสื่อสาร ด้วยเทคนิคการวอร์มร่างกาย  

การเป็นนายร่างกาย   

3

ฝึกการใช้เสียงเพื่อให้สื่อสารได้อย่างชัดเจน มีพลัง น่าฟัง และแสดงถึงความจริงใจ โดยการฝึกและทำความเข้าใจวิธีการควบคุมปากและอวัยวะในปาก ระดับเสียงที่เหมาะสม รวมถึงการออกเสียง 

การใช้เสียงให้ถูกต้อง 

4

ทำความเข้าใจปัญหาที่พบมากในการสื่อสารผ่านหน้ากล้อง พร้อมเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาผ่านการเปลี่ยน Mindset ที่เรามีต่อกล้อง เพื่อให้เรามีความรู้สึกมั่นใจ พร้อมที่จะสื่อสาร และไม่ประหม่าเมื่ออยู่หน้ากล้อง 

การทํางานกับกล้อง    

5

ทำความเข้าใจปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเราสื่อสารโดยการพูดตามบทที่เตรียมไว้  เช่น การลืมบทกะทันหัน หรือ พูดแล้วดูไม่เป็นธรรมชาติ เหมือนท่องบท พร้อมเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคการทำงานกับบทในแต่ละแบบ อาทิ บทแบบ Bullet points บทเต็มที่เขียนโดยคนอื่น หรือบทฉบับเต็มที่เราเขียนด้วยตนเอง

การทํางานกับบท 

บทสรุป

ทบทวนความรู้ทั้งหมดจากหลักสูตรหน้ากล้องต้องปัง เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนด้วยตัวเองได้อย่างสม่ำเสมอ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการสื่อสารหน้ากล้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมชาติ

ทบทวนความรู้หลังเรียนด้วย Workbook ที่รวบรวมองค์ความรู้และจุดสำคัญทั้งหมดจาก

E-learning  และต่อยอดทักษะด้วยกิจกรรมที่เข้าใจง่าย และสามารถฝึกได้ด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถนำความรู้จากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริง   

Workbook และ กิจกรรมเสริมทักษะ

4

ส่งวิดีโอการสื่อสารหลังเรียน และรับผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 

Post-Learning Video Submission & Expert Feedback

เห็นพัฒนาการของตนเอง และแนวทางการฝึกฝนทักษะต่อไป

 

ส่งวิดีโอการสื่อสารหน้ากล้องของคุณ ที่ได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้จาก e-Learning พร้อมรับผลการประเมินโดยละเอียดจาก

ทีมผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงแนวทางในการฝึกฝนทักษะและพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารด้วยตนเองต่อไป

5

LIVE! Intensive Class 

โค้ชเทคนิคการสื่อสารแบบ Real time 

หลังจากได้ฝึกประยุกต์ใช้ความรู้ด้วยตนเองแล้ว ก็ถึงเวลาที่คุณจะได้พบปะกับ ผศ.ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร์ และรับการโค้ชและคำแนะนำจากอาจารย์โดยตรง ใน LIVE! Intensive Class ร่วมกับผู้เข้าร่วมหลักสูตรท่านอื่น ๆ เพื่อเปิดมุมมองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน 

 

*LIVE! Intensive Class นั้นถูกสำรองไว้สำหรับผู้ที่ได้สำเร็จหลักสูตรทั้ง 4 ขั้นตอนแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนทุกท่านได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด 

PRIVATE SESSION_1.png

PRIVATE SESSION

พูดคุยตัวต่อตัวเพื่อรับคำแนะนำและ

คำปรึกษาจากอาจารย์โดยตรง 

EXCLUSIVE WEBINAR_1.png

EXCLUSIVE WEBINAR

 สิทธิ์เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์สุดพิเศษ 

E-LEARNING EXTENSION_1.png

E-LEARNING EXTENSION

ระยะเวลาเข้าถึง e-Learning ที่นานขึ้น

สิทธิพิเศษมีจำกัด 

ติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  

thampnail_edited.jpg

ออกแบบและนำสอนโดย​

ผศ.ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร์​

หรือ อาจารย์ขวัญ​

ผู้ก่อตั้งหลักสูตร Media and Communication

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ​

อาจารย์ขวัญถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสื่อสารจากประสบการณ์ในแวดวงการแสดงและอุตสาหกรรมบันเทิงกว่า 20 ปี ให้แก่องค์กรทั้งระดับชาติ และนานาชาติ อาทิ 

true-visions-logo-share.png
BritishCouncil.png
logo-hk-performance-art-academy-espincorp.png
Thai_PBS_logo.png
Esplanade-logograyscale-223x240.png
hello-logo.png

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจาก

Advisor ของคอร์ส 

PRIVATE SESSION_1.png
Form

ที่ปรึกษาหลักสูตร (Course Advisor) จะติดต่อคุณกลับไป เพื่อแนะนำหลักสูตร และช่วยคุณ

ตัดสินใจว่า หลักสูตรนี้เหมาะกับคุณหรือไม่เนื่องจากเราทราบดีว่า 

 

หลักสูตรของเรานั้น... 

เป็นหลักสูตรเชิงปฏิบัติที่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนทักษะและประยุกต์ใช้ความรู้ 

และราคาอาจค่อนข้างสูง 

 

จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ 

 

“ทีมผู้เชี่ยวชาญกว่า 10 คน และอาจารย์ที่พร้อมคอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำคุณตลอดเส้นทาง” 

 

“เอกสารการเรียน และแบบฝึกหัดที่คุณสามารถนำกลับไปใช้ฝึกฝน ประเมินตนเอง และพัฒนาตนเองตลอดชีพ” 

 

“วิดีโอการเรียนรู้ที่คุณภาพสูง ความยาวกว่า       1 ชั่วโมง 30 นาที ที่มาพร้อมแอนิเมชั่น ภาพที่คมชัด และเสียงที่น่าฟัง (ความยาวและคุณภาพเทียบเท่าภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเลยทีเดียว)” 

Contact Us

MAIN OFFICE:

562 (Petchcharawut Building) Din Daeng Rd, Din Daeng, Bangkok 10400 Thailand

© All rights reserved to Sinogate Co., Ltd.

bottom of page