top of page
IMG_3119.PNG
IMG_3082.GIF

The Swan

The Swan - หงส์

คนที่มีการสื่อสารแบบหงส์ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่น กล้าพูด และสร้างบทสนทนากับผู้อื่นได้อย่างเปิดเผย คุณให้ความสำคัญกับการรับฟังและแสดงความเห็นอย่างใส่ใจ ทำให้ทุกคนที่สนทนาด้วยรู้สึกถึงความใส่ใจอย่างจริงจัง 

การสื่อสารกับเพื่อน

คุณมักได้รับคำชมในเรื่องการสร้างบรรยากาศให้เหล่าเพื่อน ๆ ได้มีการสนทนาเชิงลึกหรือการพูดคุยอย่างลึกซึ้ง (Deep talk) ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมบทสนทนาที่มีความหมาย นอกจากนี้ด้วยการใช้น้ำเสียงที่อบอุ่นและการตั้งคำถามที่ชวนให้คนอื่นแบ่งปันมุมมองของพวกเขาออกมา คุณมักจะเลือกสละความเป็นตัวเองและ เลือกแสดงออกให้เข้ากับมุมมองของผู้อื่น แต่คุณต้องเข้าใจไว้อยู่เสมอว่า คุณไม่สามารถทำให้ทุกคนพึงพอใจได้เสมอ และข้อควรระวังอีกอย่างคือ คุณควรควบคุมเรื่องในบทสนทนาไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง เพราะบทสนทนาของคุณมักจะกิน้เวลามากจนเกินไป 

การสื่อสารกับครอบครัว

คุณพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่แข็งแรงและเข้าใจซึ่งกันและกันในครอบครัว การสนทนาร่วมกับครอบครัว คุณมักแสดงให้เห็นถึงความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น คุณเป็นผู้ริเริ่มการรร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆอยู่เสมอ เพื่อความขัดแย้งในครอบครัว คุณให้ความสำคัญกับมุมมองความคิดของทุกคน และพยายามหาทางที่จะทำให้คนในครอบครัวเข้าใจกัน อย่างไรก็ตาม คุณต้องไม่พยายามที่จะทำให้ทุกคนพอใจและต้องมั่นใจว่าคุณให้ความสำคัญและเข้าใจในความต้องการของตนเองด้วย

การสื่อสารกับคนรัก

คุณมักดูแลและสนับสนุนคนรักอยู่เสมอ คุณจะสื่อสารกับคนรักอย่างให้ความเคารพ และพยายามทำความเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่เสมอ คุณพูดด้วยความจริงใจ แบ่งปันความคิดเห็น และแสดงความรู้สึกของตนอย่างเปิดเผย แต่ในการสนทนาบางเรื่องที่สถานการณ์บังคับให้เกิดเรื่องค้างคาใจหรือสร้างความขัดแย้ง คุณมักจะคิดเยอะจนเกินไปและลืมลงมือทำ คุณควรแก้ไขปัญหาโดยตรงเพราะถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยรักษาความสัมพันธ์ให้มั่นคง 

การสื่อสารในที่ทำงาน

คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสัมพันธภาพและความคิดสร้างสรรค์ในทีม คุณให้ความสำคัญกับการสื่อสาร พยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและก่อให้เกิดความเข้าใจในงานร่วมกัน ในสถานการณ์ที่ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพคุณมักพูดด้วยความชัดเจน เป็นกลาง รวมถึงให้ความสำคัญกับมุมมองและไอเดียที่หลากหลาย คุณรู้สึกว่าการทำงานร่วมกันจะนำไปสู่ความสำเร็จได้ แต่ในบางครั้งคุณควรระวังการเกรงใจที่เกินพอดี เพราะจะทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ตัวอย่างคนดังที่มีการสื่อสาร
แบบหงส์

(Swan Communicator)

audrey-hepburn-1956-abd887.jpg
ภาพ: Wikimedia Commons

Audrey Hepburn

นักแสดงสาวมากความสามารถ โดดเด่นในด้านการพูดและแสดงที่มีเสน่ห์และมีท่าทางสง่าในทุกคำพูดและการกระทำของเธอ เสน่ห์การสื่อสารของเธอนั้น แสดงออกมาทั้งในบทบาทการแสดงและการออกงานสังคม

PRINCESS_DIANA_wide._©_copyright_2010_(5112486245).jpg

Princess Diana

เจ้าหญิงไดอะน่า สื่อสารด้วยความรัก ความสงบ และความอ่อนโยน ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนงานของเหล่าผู้สร้างสรรค์ต่าง ๆ และเป็นผู้ที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีโดยแท้จริง 

fbg7020_comp_v003_bf38a189.0.jpeg
ภาพ: ภาพยนต์ Black

Natasha Romanoff

หรือ Black Widow ทหารหญิงของทีม Avengers  เพราะเธอต้องการเข้าใจคู่สนทนาอย่างแท้จริง เธอจึงเลือกที่จะฟังใจความให้ออก และตั้งคำถามหากเธอยังไม่เข้าใจบางอย่าง จนทำให้เธอสามารถเข้าใจเป้าหมายอย่างลึกซึ้งมากขึ้น ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนที่มักพูดตรงไปตรงมา แต่หากเธอต้องการบางอย่าง เธอก็สารมารถปรับการสื่อสารให้เข้ากับคู่สนทนานั้น ๆ ได้ 

red-and-pink-shaded-blurred-abstract-background-of-2023-11-27-05-23-04-utc.jpeg

พูดอย่างเชื่อมั่น ชัดเจน รับฟังและเข้าใจผู้อื่นแบบหงส์

หลักสูตรฝึกการสื่อสารอย่างมั่นใจ
ดูเป็นมืออาชีพกับ 'ครูขวัญ'

สิทธิพิเศษ! ลงทะเบียนได้ถึง 30 เม.ย.นี้เท่านั้น

 ดาวน์โหลดคู่มือ

Create the first impression (2).png

รวม 5 คู่มือพิชิตการสื่อสาร

FOR EMAIL การสื่อสารร่วมกันในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ.jpg

คู่มือการสื่อสารร่วมกันในองค์กร

ไม่พลาดคอนเทนต์สนุก ๆ และกิจกรรมสุดพิเศษ ติดตาม ARTiculate ได้ทุกช่องทาง
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • LinkedIn
bottom of page