top of page
Logo_Content Recipe-07.png

ค้นพบส่วนประกอบที่ทำให้คอนเทนต์ไวรัล คนชอบ และอยากติดตามต่อ

เนื้อหาหลักสูตร

  • ค้นพบปัจจัยหลักที่ทำให้คอนเทนต์ ‘ปัง’ แตกต่างจากคอนเทนต์ ‘พัง’

  • กำหนดผู้รับสารที่เหมาะสมกับทิศทางของเพจ / แชแนล

  • เข้าใจความต้องการของผู้รับสารเพื่อสร้างคอนเทนต์ให้โดนใจ

  • เข้าถึงใจผู้รับสารด้วยคอนเทนต์ที่มี Empathy

  • ทำให้ผู้รับสารอยากติดตามต่อด้วยคอนเทนต์ที่ให้คุณค่า

  • เปลี่ยนมุมมองของผู้รับสาร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยการวิเคราะห์บริบท

  • เรียนรู้เทคนิคกำหนดใจความหลักของคอนเทนต์ที่ทำให้โพสต์ได้ Engagement

  • พบกับขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาคอนเทนต์แบบเข้าใจง่าย

bottom of page