top of page
1.png

Khun Boom - ต้องการเปลี่ยนสายงาน

"Class ที่ชอบที่สุดคือ Design ตอนแรกนึกว่ายาก แต่พอมาลองจริง ๆ ไม่ได้ยากอย่างที่คิดอาจารย์ทุกคนสอนเก่งมาก"

หลักสูตรของเรา

7Q3A7448.JPG

หน้ากล้องต้องปัง

E-Learning - Feedback

หลักสูตรเสริมเพื่อ

สร้างทักษะการสื่อสารหน้ากล้อง

เหมาะสำหรับ

 ผู้ที่ต้องการเสริมทักษะการสื่อสารให้ชัดเจนและมีพลังหน้ากล้อง

 ผู้ที่ต้องการเสริมความมั่นใจให้เฉิดฉายในการประชุมออนไลน์

LINE_ALBUM_230420.jpg

The Content Creator

On-site - Project - Mentorship

หลักสูตรเสริมทักษะการสร้างสรรค์

คอนเทนต์เพื่อสื่อโซเชียล

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการสร้างคอนเทนต์เพื่อสร้างเพจส่วนตัวหรือบริษัท

ผู้ที่ต้องการเข้าใจหลักการการสร้างคอนเทนต์ เพื่อการประเมินงาน

ผู้ที่ต้องการเสริมทักษะ สร้างพอร์ต เพื่อเปลี่ยนสายงาน

Jack_Picone_self-portrait_in_Sydney,_Australia.jpg

The Power of Street Photography

with Jack Picone

E-Learning

หลักสูตรออนไลน์พิเศษพาเข้าใจแนวความคิด

ของช่างภาพระดับโลก Jack Picone

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่รักการถ่ายรูป และต้องการเข้าใจกระบวนการความคิดของช่างภาพระดับโลก

ผู้ที่มีความสนใจเรื่องศิลปะการถ่ายรูป

DSC04240.jpg

Performance

Coach Program

On-site - Project - Mentorship

หลักสูตรเสริมเพื่อ

สร้างทักษะการ Coach

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นทำงานในสายอาชีพ Performance coach

ผู้ที่ต้องการเข้าใจแนวทางการ Coach เพื่อเทรน และจัดการคนในทีม

20220711_161554.jpg

Business for

Entrepreneurs

On-site - Mentorship

หลักสูตรรวบรัดสำหรับผู้ที่ต้องการสร้าง

หรือต่อยอดธุรกิจ

เหมาะสำหรับ

เจ้าของธุรกิจที่ต้องการ Scale บริษัทของตนเอง

คนที่ต้องการเริ่มธุรกิจเป็นของตัวเอง มีไอเดีย แต่ต้องการคำแนะนำ

Authenticity & Personal branding

Online - Mentorship

หลักสูตรค้นหาตัวตน

และสร้าง Branding 

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่กำลังหาตัวตน และแนวทางการแสดงออกอย่างมีความมั่นใจ

ผู้ที่ต้องการค้นหาคุณค่า จุดแข็ง และจุดอ่อนของตัวเอง เพื่อสร้างเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ให้คนจำเราได้

หลักสูตรทั้งหมดของเรา
WA_E1-01.png

OUR GOAL

เรามุ่งออกแบบหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะที่ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้

การออกแบบหลักสูตรของเรา

เพื่อพัฒนาทักษะที่สามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้จริง

Learn

เข้าใจองค์ความรู้สำคัญ ผ่านการเรียนทฤษฎี

การทำกิจกรรม

และการลงมือปฏิบัติจริง

Mentor

พูดคุยและรับคำแนะนำ

ในการพัฒนาทักษะ

จากทีมเมนเทอร์

Create

เพิ่มพูนทักษะด้วย

การประยุกต์ใช้ความรู้ สร้างโปรเจกต์ของตนเองอย่างเต็มรูปแบบ

Assess

ประเมินผลงานและทักษะตามจริงโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ

Earn

รับโอกาสร่วมงานกับ

ทีม ARTiculate แล

สร้างรายได้จากทักษะ

ที่เรียนมา

การออแบบหลักสูตร

หลักสูตรพิเศษ Learn to Earn

รับโอกาสร่วมงานกับเราหลังจบหลักสูตร

เรียนรู้ทักษะใหม่ที่คุณสนใจ พร้อมรับโอกาสสร้างรายได้จากการร่วมงานกับ ARTiculate

Content Creator

THE CONTENT CREATOR
Learn to Earn

เรียนรู้เทคนิคการเขียนคอนเทนต์ และออกแบบภาพกราฟิกอย่างสร้างสรรค์ พร้อมรับโอกาสการทำงาน

ในฐานะ Content Creator ที่ ARTiculate

Career path

Content writer - Graphic designer

Content creator

project-team-collaborating-business-analytics.jpg

PERFORMANCE COACH
Learn to Ea
rn

เรียนรู้หลัก Performance Coaching เพื่อเทรนคนในองค์กรให้สามารถก้าวข้ามอุปสรรคเเละบรรลุเป้าหมาย ได้พร้อมรับโอกาสการทำงานในฐานะ Performance Coach ที่ ARTiculate

Career path

Performance coach

Partner Program

ยกระดับทักษะการสื่อสารไปกับพวกเรา

หากคุณคืออาจารย์หรือวิทยากรที่มุ่งมั่นส่งต่อองค์ควมรู้ เเละสร้างสรรค์หลักสูตรใหม่เพื่อยกกระดับประสิทธิภาพการสื่อสาร ARTiculate พร้อมร่วมงานกับคุณ

Educator Partner Program

หากคุณคืออาจารย์หรือวิทยากรที่มุ่งมั่นส่งต่อองค์ควมรู้ เเละสร้างสรรค์หลักสูตรใหม่เพื่อยกกระดับประสิทธิภาพการสื่อสาร ARTiculate พร้อมร่วมงานกับคุณ

Partner Program

ยกระดับทักษะการสื่อสารไปกับพวกเรา

หากคุณคืออาจารย์หรือวิทยากรที่มุ่งมั่นส่งต่อองค์ความรู้ เเละสร้างสรรค์หลักสูตรใหม่ เพื่อยกกระดับประสิทธิภาพการสื่อสาร ARTiculate พร้อมร่วมงานกับคุณ

Educator Partner Program

Institution Partner Program

หากคุณคือสถาบันการศึกษา ที่ต้องการพัฒนาหลักสูตรให้น่าสนใจ ทำให้สถาบันของคุณโดดเด่น และผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง เราสามารถออกแบบหลักสูตรร่วมกันได้

Enterprise Partner Program

รับบริการด้านการสร้างคอนเทนต์และวางแผนการตลาดออนไลน์ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ด้านการตลาดอื่น ๆ ด้วยการเป็น Partner กับเรา

bottom of page